AzN Loopbaanscan

De sectororganisatie Ambulancezorg Nederland wil medewerkers in hun loopbaanontwikkeling ondersteunen. Passende loopbaaninstrumenten en goede begeleiding zijn daarvoor belangrijk.

Via de Loopbaanscan onderzoek je hoe je er voorstaat in je loopbaan. Misschien hoor je tot de groep medewerkers die maximaal 20 jaar binnen de ambulancedienst werkzaam is. Dan is stilstaan bij je loopbaan ook vanuit die invalshoek belangrijk.

Je stelt je kerncompetenties vast, je loopbaanwaarden en ook hoe weerbaar je bent op de arbeidsmarkt. De module Werkbelasting en Gezondheid geeft je informatie over je werkbelasting en de manier waarop je met stress omgaat. Ten slotte maak je de balans op. Zit je (nog) goed in je werk, of wordt het tijd voor andere accenten?

Login scherm

Login scherm

Hoofdmenu

Hoofdmenu

Uitslag onderdeel type

Uitslag onderdeel type

Onderdeel competentie spel

Onderdeel competentie spel

Onderdeel loopbaan competenties

Onderdeel loopbaan competenties

Rapportage maken in Dossier

Rapportage maken in Dossier

Gegevens

Website: http://aznloopbaanscan.ldc.nl
Applicatie type: Webapplicatie
Technieken: ASP, MS SQL Server