Veerkrachtig

ziek, beperkt te werk
vergen oplossingen creativiteit
en het afzien van wat was
zonder de mondhoeken te laten zakken

En met wat meer woorden;

Waar politici te pas en te onpas spreken van “niet flexibel” als ze het over werknemers hebben die oud, ziek of verkeerd geschoold zijn, kies ik liever voor “veerkrachtig” als het om zieke werknemers gaat. Ziekte is nu eenmaal tegenslag waar een antwoord op moet komen, zeker ten aanzien van werk. Het gaat om buigen, aanvaarden en terugbuigen. Het woord “flexibel” is in mijn ogen te vluchtig, te slap, te onbestemd. Het geeft te weinig het belang van een binding met werk weer. “Veerkrachtig” is gedegen; een duurzame tegenbeweging van de werknemer.

Veerkrachtig.nl, een site voor HRM en arboprofessionals, is gebaseerd op een op maat ontwikkeld Content Management Systeem.

Veerkrachtig

Veerkrachtig

Veerkrachtig

Veerkrachtig

Gegevens

Website: http://www.veerkrachtig.nl
Applicatie type: Website (CMS)
Technieken: PHP, mySQL