LDC TestTraject

Test Traject is een toegankelijke website met volledig geautomatiseerde tests ter ondersteuning van o.a. leerling- of studentbegeleiders. De tests bieden objectieve gegevens over het willen en kunnen van student of leerling. Informatie die stimuleert tot reflectie op het verleden, het heden en de toekomst, die leidt tot betere besluitvorming.

In Test Traject kan men aan de slag met de volgende tests:

  • LINC (LDC Interesse en Competentietest); doel van deze test is om de interesses en vaardigheden van een leerling in kaart te brengen op basis van het Holland-model
  • FIV (Foto Interesse Vragenklijst); een instrument waarmee de minder talige kandidaat op eenvoudige wijze vastgesteld kan worden bij welke beroepen zijn interesse ligt.
  • QBF (Quick Big Five); een korte persoonlijkheidsvragenlijst
  • CCV (Cognitieve Competenties Vragenlijst); doel is het vaststellen van zwakke en sterke competenties van leerlingen
  • Omnibustest; meet de globale cognitieve capaciteiten of vaardigheden van de leerling; doel is het vaststellen van zwakke en sterke competenties van leerlingen
  • WSI (Werk Stress Indicator); een test met een signalerende functie ten aanzien van de individuele werksituatie en mogelijke (gezondheids)problemen.
Consulent home

Consulent home

Consulent uitnodigingen

Consulent uitnodigingen

Consulent uitslagen

Consulent uitslagen

Gegevens

Website: http://www.testtraject.nl
Applicatie type: Webapplicatie
Technieken: ASP, ASP.NET, MS SQL Server