LINC

De afkorting LINC staat voor LDC Interesses en Competenties. LINC is een beroeps- of studiekeuzevragenlijst die is gebaseerd op het PAKSOC-model van John Holland en op de 14 arbeidsgebieden van Wijers en Luken. LINC is een ondersteuning voor de gebruiker (zowel de decaan als de loopbaanadviseur) bij de advisering of begeleiding van zijn cliënt.

LINC is een on line-test en wordt automatisch nagekeken. Hij bestaat uit twee delen die altijd tezamen worden afgenomen. Het invullen duurt ongeveer 40 minuten. De uitkomst is een uitgebreide rapportage die online beschikbaar is voor de gebruiker en die rechtstreeks op te slaan en te printen is. De rapportage omvat onder meer een interesseprofiel, een competentieprofiel en een arbeidsgebiedenprofiel.

De LINC is onderdeel van het online testplatform ‘Test Traject’ van LDC Business.

Vragenlijst

Vragenlijst

Uitslag

Uitslag

Gegevens

Website: http://testtraject.ldc.nl
Applicatie type: Webapplicatie
Technieken: ASP, .NET, MS SQl Server